Personlig utveckling

 

Bredda din kapacitet och skapa skillnad 2010!
 
 
 
 

 

 

Personlig och professionell utveckling!
               Grundkurs          
        3x5 dagar våren 2010
 
12 - 16 maj, 9 - 13 juni, 18 - 22 augusti

 

För information ring:
Bo Svingstedt 070-750 03 67
Ingrid Kahru 0709- 468 258

www.nomena.se
 
Spångatan 20A  21120  Malmö  Tel. 040-12 11 50 Mob. 070-750 03 67