Personlig utveckling

 

Bredda din kapacitet och skapa skillnad!
 
 
 
 

 

 

Personlig och professionell utveckling!
               Grundkurs          
        
Inget nytt datum.

 

För information ring:
Bo Svingstedt 070-750 03 67
 
Spångatan 20A  21120  Malmö  Tel. 040-12 11 50 Mob. 070-750 03 67