Jag/vi arbetar med följande:  

Coaching utav chefer

Ledarskapsutbildning och peronlig utveckling i yrkesrollen

Stress & Krishantering

Konflikthantering

Grupputveckling
Personlig utveckling

 
Spångatan 20A  21120  Malmö  Tel. 040-12 11 50 Mob. 070-750 03 67